Vad är ELM?

ELM i Örkelljunga

ELM Örkelljunga är en förening som har funnits i byn sedan slutet av 1800-talet. Idag har föreningen ca 150 medlemmar i alla åldrar. Verksamheten bygger på ideellt engagemang från medlemmarna och ekonomin bärs helt av gåvor. Styrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Ett föreningsråd har det andliga ledarskapet.

ELM i Sverige och i världen

ELM Örkelljunga är en liten del av riksorganisationen ELM – Evangelisk Luthersk Mission (f.d. Bibeltrogna Vänner) som är en missionsorganisation som bildades 1909. Historiskt sett finns det gemensamma rötter till såväl Svenska kyrkan som Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS). ELM bedriver mission i Eritrea, Etiopien, Kenya och Peru genom att kalla och sända missionärer och volontärer. I Sverige samlas människor i alla åldrar i olika föreningar och församlingar till gudstjänst, predikan och bibelstudium. Det anordnas läger för barn, ungdomar och hela familjen, samt konfirmandläger, temadagar och kurser bl.a. på Åhus Missionsgård och på Missionsgården Strandhem i Örkelljunga – där det också finns en bibelskola på folkhögskolenivå. Det finns också en stor kör- och musikverksamhet (ELMus.) Allt arbete sker i samverkan mellan de lokala föreningarna, riksorganisationen, ungdomsorganisationen ELU och de regionala organisationerna ELM Syd och ELM Nord.

© 2017 ELM Örkelljunga. All Rights Reserved