Språkcafe

Språkcafé ordnas på torsdagar 15.00-17.30 under skolterminerna. Här hjälper svenska volontärer nyanlända/invandrare med det svenska språket. Ofta sitter man en och en och få hjälp med det man behöver, som t.ex. att läsa, grammatik, uttal eller annat. Man möts i goda samtal och den goda stämningen gör att många återkommer. Det bjuds på fika. För den som vill kan man också delta i en frivillig andakt.

© 2017 ELM Örkelljunga. All Rights Reserved