Söndagsskola

Under de flesta söndagsgudstjänsterna samlas barnen till söndagsskola när predikan börjar (se i programmet när söndagsskoleterminen börjar och slutar.) Först samlas alla till en storsamling i ca 20 min och därefter går barnen till tre olika åldersindelade grupper. Barn får börja i söndagsskolan den termin de fyller 4 år. Söndagsskolan handlar om att på ett roligt och intresseväckande sätt lära barnen om Bibeln och kristen tro. Söndagsskolan utgår från materialet Skatten som används i många olika kyrkor i både Sverige och Norge.

© 2017 ELM Örkelljunga. All Rights Reserved