Om oss

Varmt välkommen till ELM Örkelljunga!

Vi är en stor gudstjänstfirande gemenskap och ideell förening med personer i alla åldrar. Vi vill genom vår verksamhet peka på Jesus – som vägen, sanningen och livet.

Välkommen till våra gudstjänster eller andra samlingar i missionshuset och välkommen att ta kontakt med oss!

Vår verksamhet

Gudstjänst – Varje söndag kl 10:00. Veckans höjdpunkt för alla, med sång, bön och predikan. Efter gudstjänsten serveras fika.

Söndagsskola – För barn 4 – 12 år. Arrangeras under nästan varje söndagsgudstjänst under läsåret.

Missian Kids – För barn i förskoleklass till årskurs 5. Samlingarna inleds med andakt. Sedan följer aktiviteter av olika slag. Träffas torsdagar kl. 18:00 - 19:30 udda veckor.

PLUS – Aktiviteter för dem som går i årskurs 6-7. Vi hittar på olika saker när vi träffas och avslutar med andakt. Träffas torsdagar 18:00 jämna veckor under terminerna.

BG – Ungdomsgruppen för alla från årskurs 8 och uppåt. Undervisning, aftonbön och aktiviteter. Träffas på tisdagar kl. 18:30 - 21:30.

Språkcafé – Öppet torsdagar kl. 14.00 – 16.00. För alla som vill ha språkhjälp och gemenskap.

Hemgrupper – Det finns flera grupper som samlas i hemmen för bibelstudier, bön och gemenskap. Kontakta ordförande för mer info.

Närradioprogram – Sänds på 94,1 MHz. De flesta söndagsgudstjänster sänds samma dag kl. 18:30. Dessutom kan man lyssna på dem på https://orkelljunganarradio.se/.

Programmet ”Vägen genom bibeln” sänds måndagar till torsdagar kl. 18:30, repris kl. 21:30.

Första fredagen i månaden sänds ett magasinsprogram kl. 18:30, repris lördag kl. 09:15.

Morgonandakter sänds varje morgon kl. 05:45, 06:45, 07:45 och 08:45.

Strandhem – På ELMs missionsgård Strandhem vid Hjälmsjön finns också program under hela året, t.ex. kvällsbibelskola, barn- och ungdomsläger och veckomässor. Se https://www.strandhem.nu för mer info.

”Rustad” - en kurs i att dela tron - I höst (2023) anordnar ELM en kurs i att dela tron, ungefär var tredje tisdagskväll. ELM vill med kursen bidra med konkreta redskap för hur du delar tron med icke-kristna människor i din omgivning. Kvällarna består av undervisning och samtal och bön. Undervisningen sker digitalt men vi i ELM Örkelljunga samlas och tittar, samtalar och ber tillsammans. Anmälan!

Kollekt – Samlas in till ELM Örkelljunga och de organisationer och verksamheter som föreningen är en del av eller vill stötta, tex. riksorganisationen ELM, regionala ELM syd, ungdomsorganisationen ELU, musikverksamheten i ELMus, tidningen Till Liv samt missionsgårdarna Strandhem, Åhus och Breanäs.

Bankgiro: 285-3943
Swish 123 161 55 33