Om oss

Varmt välkommen till ELM Örkelljunga!

Vi är en stor gudstjänstfirande gemenskap och ideell förening med personer i alla åldrar. Vi vill genom vår verksamhet peka på Jesus – som vägen, sanningen och livet.

Välkommen till våra gudstjänster eller andra samlingar i missionshuset och välkommen att ta kontakt med oss!

Vår verksamhet

Gudstjänst – Varje söndag kl 10:00. Veckans höjdpunkt för alla, med sång, bön och predikan. Efter gudstjänsten serveras fika.

Söndagsskola – För barn 4 – 12 år. Arrangeras under nästan varje söndagsgudstjänst under läsåret.

Missian Kids – För barn i förskoleklass till årskurs 5. Samlingarna innehåller en andakt och aktiviteter av olika slag. Träffas fredagar kl. 18:00 ungefär varannan vecka.

PLUS – Aktiviteter för dem som går i årskurs 6-8. Vi hittar på olika saker när vi träffas och avslutar med andakt. Träffas torsdagar 18:00 de flesta jämna veckorna under terminerna.

BG – Ungdomsgruppen för alla från årskurs 8 och uppåt. Undervisning, aftonbön och aktiviteter. Träffas på tisdagar 18:30 - 21:30.

Hemgrupper – Det finns flera grupper som samlas i hemmen för bibelstudier, bön och gemenskap. Kontakta ordförande för mer info.

Närradioprogram – Sänds på 94,1 MHz. De flesta söndagsgudstjänster sänds samma dag kl. 18:30. Dessutom kan man lyssna på dem på https://orkelljunganarradio.se/.

På måndagar kl. 18:30 sänds andra program, repris kl. 21:30.

Programmet ”Vägen genom bibeln” sänds onsdagar och torsdagar kl. 18:30, repris kl. 21:30. Morgonandakter sänds varje morgon kl. 05:45, 06:45, 07:45 och 08:45.

Strandhem – På ELMs missionsgård Strandhem vid Hjälmsjön finns också program under hela året, t.ex. kvällsbibelskola, barn- och ungdomsläger och veckomässor. Se https://www.strandhem.nu för mer info.

Ekumenisk bön – Vår förening möter Svenska kyrkan, EFS och Korskyrkan för bön vid ekumeniska böneveckan (vecka 3), på national-dagen och varje lördag kl. 10:00 vid de tre pelarna vid rondellen mitt i byn.

Kollekt – Samlas in till ELM Örkelljunga och de organisationer och verksamheter som föreningen är en del av eller vill stötta, tex. riksorganisationen ELM, regionala ELM syd, ungdomsorganisationen ELU, musikverksamheten i ELMus, tidningen Till Liv samt missionsgårdarna Strandhem, Åhus och Breanäs.

Bankgiro: 285-3943
Swish 123 161 55 33