Gudstjänster

Nästan varje söndag firar vi gudstjänst kl 10.00. Det är en verklig höjdpunkt. Då samlas över 100 personer i alla åldrar till predikan, sång, bön och gemenskap. Här får vi ta emot förlåtelse, vi får lyssna till vad Gud säger till oss genom Bibeln och predikan, vi får stämma in i lovsången till honom och i bönen komma till honom och dessutom be för vår värld, oss själva och aktuella böneämnen.

Våra gudstjänster följer en enkel svensk-kyrklig gudstjänstform och alla som är engagerade i gudstjänsterna gör det ideellt. Det gäller även predikanterna. Vi har alltså ingen anställd präst eller pastor som alltid predikar utan det är olika varje vecka. Predikanterna är oftast ”lekmanna-predikanter” med annat yrke. Detta ger en härlig variation och en bredd i undervisningen.

Under predikan samlas alla barn mellan 4 och 14 år till söndagsskola och för yngre barn finns det ett lekrum. Läs mer här!

Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen med fika och någon gång per termin samlas vi till gemenskapslunch.

Varmt välkommen!

Gudstjänstplanering ht2018

Gudstjänstplanering vt2018

Gudstjänstplanering ht2017

© 2017 ELM Örkelljunga. All Rights Reserved